Cookies policy

Regulamin, Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies w serwisie Legal Concept

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Właścicielem witryny www.legalconcept.pl jest Legal Concept z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer  KRS 0000641363, NIP 676-251-48-41, REGON 365603721 z siedzibą przy ulicy Grodzkiej 42/1, 30-110 Kraków.
 2. Wszelkie informacje zamieszczone w witrynie lub blogu mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Nie ponosimy  odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia lub szkody powstałe na skutek niewłaściwej interpretacji treści zawartych na blogu , jeżeli nie zostały one poprzedzone  konsultacją.
 3. Usługi oferowane przez Legal Concept sp. z o.o. adresowane są do osób mających pełną zdolność do czynności prawnych i zamawiających je w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Bezpieczeństwo danych

 

 1. Korzystanie z witryny jest anonimowe.
 2. Podanie danych osobowych jest konieczne jedynie w przypadku chęci nawiązania kontaktu bezpośredniego z Legal Concept sp. z o.o.
 3. Dane osobowe i teleadresowe Klientów są gromadzone i przetwarzane przez Legal Concept jedynie w celu wystawienia faktury VAT, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia r., (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami) oraz oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 4. Administratorem danych jest Legal Concept z o.o.

 

Prawa autorskie

 

Teksty  i grafiki znajdujące się na stronie oraz blogu chronione są prawami autorskimi. Ich używanie przez osoby nieuprawnione dopuszczalne jest jedynie w granicach dozwolonego użytku. W innych przypadkach konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody członka zarządu spółki.

 

Pliki Cookies

 

 1. W celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz monitorowania korzystania z  niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw. „cookies” – informacje zapisywane przez serwer serwisu na komputerze użytkownika w postaci krótkich plików tekstowych. Technologia ta nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o odwiedzających witrynę.
 2. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, przechowywane są przez czas nieokreślony.
 3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem, ulepszeniu jego działania lub w celach marketingowych. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.
 4. Każda osoba odwiedzająca witrynę może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu serwisu. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Postanowienia Końcowe

Legal Concept sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.